ارگاتونیک ، محصول دانش بنیان

کودهای ارگاتونیک برپایه ی تحقیقات علمی در طی سالیان تولید شده و تلاش دارد علاوه بر اثربخشی بالا به محیط زیست آسیبی نرساند

کاملا ارگانیک ، غیرشیمیایی

برپایه تحقیق آکادمیک

مناسب برای انواع گیاهان

نتایج آزمایشات دوره ای

مواد اولیه ی داخلی

pack02

کود پودری میکروکامل

تحریک رشد ریشه
تامین نیاز غذایی محصولات
بهبود ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) خاک
افزایش سرعت نفوذ آب و کاهش فرسایش خاک
کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک های سنگین و افزایش نفوذ پذیری
بهبــود نگه داری رطوبت و کـاهش هدر رفت آب و عناصر غذایی خاک
بهبــود ساختمــان و منــافذ خاک و بهسازی محیط برای رشد ریشه گیاه
افزایــش عمــل آوری کمــی و کیفــی محصــولات و ارتقاء جذب عناصـر
تغذیــه و رشـــد ریز جـــانداران مفیـــد برای خـــاک در محیـــط کـشت

عناصر ماکرو و میکرو ارگانیک
0
ظرفیت نگهداری آب
0
تحریک ریشه
0
ریز جانداران مفید برای خاک
0
نفوذ پذیری در خاک
0
ORGANIC PERTICIDE

آفت کش ارگاتونیک

این محصول شامل ترکیبات مختلفی است که برای از بین بردن علف های زائد ، حشرات مضر ، قارچ ، حلزون و راب کاربرد دارد.

این محصول را میتوان قبل از کاشت با خاک مزرعه مخلوط کرد ، همچنین پس از مشاهده بیماری به صورت پاششی استفاده گردد.

خصوصیات علفکش و آفت کش
تطبیق پذیری با طبیعت %100
بهداشت کاشت مجدد پس از یک روز
بسته بندی مایع
FULL MICRO LIQUID IRON

آهن مایع میکروکامل

گرانول های سیاه رنگ و قهوه ای تیره
آهن پودری میکروکامل ارگاتونیک، حاوی مقادیر زیادی آهن و ترکیب ویژه ای از نیتروژن و پتاسیم و دیگر عناصر ریز مغذی میباشد که برای درمان کمبود آهن درختان میوه،محصولات زراعی،گیاهان زینتی و صیفی جات به کار می رود.


آهن پودری میکروکامل ارگاتونیک در خاکهای قلیایی و یا آهکی (ph بالاتر از 7) بخوبی توسط ریشه گیاهان جذب می شود.ترکیب نیتــروژن و پتـــاسیم و دیگــر عناصــر موجود در ارگاتونیک آهن به
رشـــد گیاهــان کمک کـــرده در نتیجـــه بافــــراهم آمـــدن شــرایط
مطلـــوب ترامکـــان جـــذب بهتـــر و سریعتــــر آهــــن را فـــراهـــم
می سازد.

مهمترین مواد تشکیل دهنده
آهن (Fe) 5320 mg/kg
منزیم (N) 1.0
پتاسیم (K%) 0.35
mg/kg

کود میکروکامل ارگاتونیک

کود میکرو کامل ارگاتونیک تمامی عناصر ماکرو (عناصر پر مصرف گیاهان) و عناصر میکرو (عناصر کم مصرف گیاهان) را دارا است و به همین به عنوان کود آلی کامل شناخته می شود.
همچنین این محصولات به عنوان اصلاح کننده خاک و بسترهای کشاورزی بسیار کارا خواهند بود.
از آنجا که این کود میزان بسیار زیادی ماده آلی و کربن آلی دارد، و همچنین با توجه به اسیدی بودن کود مایع، از این کود میتوان به عناوین مختلفی استفاده کرد.

مزایای کود میکروکامل ارگاتونیک
 1. ساختمان و منافذ خاک را بهبود می دهد.
 2. نفوذپذیری خاک را افزایش داده و جرم مخصوص ظاهری خاکهای سنگین را کاهش می دهد.
 3.  سرعت نفوذ آب را افزایش داده و فرسایش خاک را کاهش می دهد.
 4.  ظرفیت نگهداری رطوبت خاکهای سبک را بهبود می بخشد.
 5.  به تکثیر ریز جانداران مفید خاک کمک میکند.
 6.  ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) خاک را بهبود می بخشد.
 7. ریزجانداران مفید رابرای خاک و محیط کشت فراهم می کند.
 8.  با تحریک ریشه، باعث رشد ریشه گیاه می شود.
 9.  جذب عناصر غذایی را افزایش می دهد.

مطالب مفید

  Cart